Verlaagd btw-tarief van 6%
Sinds 1 januari 2021 geldt in heel het land een verlaagd btw-tarief van 6% voor vernieuwbouwprojecten. De maatregel gold voorheen enkel in de 32 centrumsteden, maar werd uitgebreid naar het volledige Belgisch grondgebied omwissel van de coronacrisis.

Aangezien deze gunstmaatregel eind december 2023 afloopt, kwam de integrale 6% btw-regeling op de federale begrotingstafel te liggen. We geven in dit artikel graag wat meer toelichtingen over de veranderingen die op til staan, dit gebaseerd op de beleidsverklaring van 10 oktober 2023.Algemene situatie vanaf 1 januari 2024
De specifieke maatregel voor de 32 centrumsteden komt te vervallen. Het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak van een gebouw en heropbouw van woningen zal vanaf 1 januari 2024 overal in ons land op dezelfde manier gelden voor particulieren en rechtspersonen. Dit met volgende (sociale) voorwaarden:

  • Particulieren die zelf hun enige en eigen woning laten bouwen met een max. bewoonbare oppervlakte van 200 m²
  • Particulieren en rechtspersonen die woningen laten bouwen om te verhuren in het kader van sociaal huisvestingsbeleid


Vanaf 2024
Overgangsmaatregel

De regering voorziet een overgangsperiode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Voor wie aankoopt bij een bouwpromotor

In heel het land, inclusief de 32 centrumsteden, geldt dat voor wie een woonst aankoopt via een bouwpromotor en voldoet aan de sociale voorwaarden (enige eigen woning van max 200 m² of langdurige verhuur in het kader van sociaal huisvestingsbeleid) er een overgangsperiode komt tot en met 31 december 2024 voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024 op voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor het vernieuwbouwproject is ingediend vóór 1 juli 2023. Vanaf 1 januari 2025 worden alle facturen opnieuw aan 21% btw gerekend.

Belangrijk, er wordt geen rekening gehouden met het moment van aankoop. Wie aankoopt in 2024 kan dus ook nog genieten van het verlaagd btw-tarief!

Voor wie aankoopt in de 32 centrumsteden als particulier of rechtspersoon

Er wordt ook een overgangsmaatregel voorzien voor particulieren en rechtspersonen die niet voldoen aan de sociale voorwaarden, maar op basis van de permanente regeling in de 32 centrumsteden wel konden genieten van het verlaagde btw-tarief. Hier geldt de voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning is ingediend voor 1 januari 2024 en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024.

  • Deze overgangsmaatregel geldt niet voor aankopen bij bouwpromotoren, want die kwamen niet in aanmerking onder de permanente regeling in de 32 centrumsteden.
  • Deze overgangsmaatregel geldt wel voor tweede verblijven of op projecten van ontwikkelaars en investeerders die panden aankochten met het doel deze nadien te verhuren voor andere doeleinden dan langdurig verhuur in het kader van sociale huisvesting.
Overgangsmaatregel
Aanbod
Symbolische eerste steen gelegd op Boevrie